Strona główna

Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami

 NCN wraz z  EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

Czytaj więcej...

Nabory do konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. FIST TEAM, HOMING, POWROTY.

 

O granty na realizację badań ubiegać się mogą badacze posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Czytaj więcej...

Nabory do konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. FIST TEAM, HOMING, POWROTY.

 

O granty na realizację badań ubiegać się mogą badacze posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Czytaj więcej...

FNP: Start 2018

Od połowy września 2017 r. do 31 października 2017 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Czytaj więcej...

Szwajcaria - stypendia naukowe

Do 15 listopada 2017 r. trwa  nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7. Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że uchwałą Rady NCN termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br. Jednocześnie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla wyżej wymienionych konkursów.

źródło: ncn.gov.pl

„Szlakami Polski Niepodległej” – MNiSW ogłasza konkurs na stulecie niepodległości

„Szlakami Polski Niepodległej”  to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność.

Czytaj więcej...

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Od 1 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czeka na zgłoszenia kandydatów do konkursu w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień  naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji  naukowej. Nagroda wysokości po 100 000 euro przyznane będzie dwóm współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu.

Czytaj więcej...

Informacja o zbliżającym się terminie zakończenia składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje na 2018 rok

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2018 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Czytaj więcej...

FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Od 21 sierpnia 2017 r. do 23 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce (z wyłączeniem województwa mazowieckiego) kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 000 000 zł.

Czytaj więcej...