Strona główna

Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2020

Termin zgłaszania wniosków w XXVII edycji konkursu  o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

  • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy nadsyłać tylko w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Czytaj więcej...

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz kolejny ogłasza cieszące się największą popularnością konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r. 

Czytaj więcej...

Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0

Webinarium - Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0

W dniu 19.03.2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się webinar „Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0”.

Podczas 45 – minutego webinarium prof. Łukasz Sułkowski oraz Piotr Masalski dokonają przeglądu nowoczesnych aplikacji sciencecloud do zarządzania nauką, odpowiadających na wyzwania jakie niesie Ustawa 2.0.
 
Sciencecloud  to ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o trzy moduły: 

Wszyscy uczestnicy webinaru będą mieli możliwość zadania pytań i wymiany poglądów podczas webinarium.

Więcej informacji o webinarium oraz możliwość zapisu znajduje się na stronie https://pcgacademiawebinaria.pl/.

Przydatne telefony w razie pytań:

Agnieszka Piekart
Tel. +48 722 110 522
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Waldemar Chmura
Tel. +48 669 917 029
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Biurem Obsługi Badań Naukowych

Politechnika Opolska w związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem
ograniczyła do minimum bezpośrednie kontakty z interesantami.

W związku z powyższym w przypadku potrzeby kontaktu z pracownikami Biura Obsługi Badań Naukowych prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "O biurze - Kontakt".

Środki te podjęte zostały do odwołania.

Za niedogodności z tym związane przepraszamy.

Czytaj więcej...

Stypendia doktoranckie Prezydenta Miasta Opola

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020.

WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym).

Termin: do dnia 24 marca 2020 roku  - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.

Czytaj więcej...

NCN ogłasza nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO

Koordynatorzy dyscyplin NCN ogłaszają międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS.

Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”) w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP.

Czytaj więcej...