Strona główna

Doktoranci - trwa nabór do programu im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Czytaj więcej...

Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową 2019

 NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Chińską Republiką Ludową. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin.

Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1)        Nauki przyrodnicze

2)        Inżynieria i technologia

3)        Nauki medyczne i o zdrowiu

4)        Nauki rolnicze.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1217-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-na-bilateralna-wymiane-naukowcow-z-chinska-republika-ludowa.

Nabór wniosków na wymianę bilateralną naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia)

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia). Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Nabór wniosków trwa od 30 września 2019r. do 17 grudnia 2019r., godz. 15.00.

Więcej informacji znajduje sie na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1194-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-walonia-bruksela-belgia

IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Czytaj więcej...

Prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. 

Wszystkie informacje znajdują się także na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/  

Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło dobrze znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

Czytaj więcej...

Szkoła doktorska - spotkanie informacyjne

Prorektor ds. Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda zaprasza kandydatów do szkoły doktorskiej, potencjalnych promotorów oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w spotkaniu z dyrektorem szkoły doktorskiej w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali KS-2 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48.

Plan spotkania:

  1. Przedstawienie osób związanych z funkcjonowaniem szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej.
  2. Program kształcenia szkoły doktorskiej.
  3. Zasady wyłaniania i powoływania promotorów.
  4. Zasady ewaluacji osiągnięć doktorantów.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Pytania i uwagi.

Program stypendialny "Stypendia. Co? Gdzie? Jak?

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do lektury najnowszej publikacji zespołu Fundacji Dobra Sieć pod tytułem „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?, która powstała na zlecenie i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Publikacja omawia wyniki badań polskich organizacji stypendialnych oraz przybliża sposób działania kilku programów stypendialnych.

Dzięki niej osoby i instytucje zainteresowane obszarem stypendiów krajowych, będą mogły uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania związane z funkcjonowaniem inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Czytaj więcej...

Program im. gen. Andersa oraz stypendia rządu szwajcarskiego

NAWA ogłasza nabór wniosków w ramach:

1. Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

Program stwarza młodzieży polskiego pochodzenia możliwośc odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. W ramach Programu  stypendystom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, pokrywajace koszty stypendium doktoranckiego.

Czytaj więcej...

Nowy wykaz czasopism

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. W wykazie można znaleźć również kilkaset polskich czasopism np. ,,Język Polski", ,,Filozofia Nauki" czy ,,Przegląd Strategiczny".

Czytaj więcej...