Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • SONATINA 3 – konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
  • ETIUDA 7 – konkurs skierowany do: osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.
  • UWERTURA 3 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.03.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 5 marca 2019 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu
14 grudnia 2018
15 marca 2019
wrzesień 2019
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

 

      

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ 

LIDER - 10 konkurs LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Wewnętrzny wniosek o zgodę na ubieganie się o finansowanie/dofinansowanie projektu z NCBR należy złożyc do dnia   28.02.2019r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCBR: 18.01.-18.03.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 8 marca 2019 r.

 

 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

  • Diamentowy Grant - konkursu dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym. - do 31.01.2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

Strona główna

 

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Termin składania wniosków: 15.11.2018-15.01.2019

Regulamin  konkursu znajduje się na stronie https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/09.11/Bilateralna-Regulamin---wyjazdy_end.pdf

 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-