Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.12.2018 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 7 grudnia 2018 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
14 września 2018
17 grudnia 2018
15 czerwca 2018
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

      

NOWY KONKURS NCN I NCBR

 TANGO 3 - wsparcie praktycznego wykorzystania badań podstawowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
 
  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 GRUDNIA 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

  • Działalność upowszechniająca naukę - do 31.10.2018 r.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia 2.1 - konkurs na finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego - do 31.10.2018 r.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia 2.2 - konkurs na finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej - do 31.10.2018 r.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł Dziedzictwo Narodowe - konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej - do 31.10.2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-