Strona główna

Zmiany w konstruowaniu kosztorysów projektów badawczych NCN

W dniach 11-12 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3, Komisji Odwoławczej oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej miały miejsce 11 marca br., natomiast obrady plenarne Rady Centrum odbyły się 12 marca br.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór nominacji w ramach pierwszej edycji konkursu o stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Wysokość stypendium wynosi 90 000 zł.

Czytaj więcej...

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki nowym dyrektorem NCN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska powołała z dniem 4 marca 2015 r. pana prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki, działając na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Fulbright Junior Advanced Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Do 30 kwietnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich. Celem wyjazdu jest zebranie materiałów do pracy doktorskiej.
 

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (marzec 2015 r.)

Marzec to okazja na wiosenną ofensywę w zdobywaniu środków na badania naukowe. Już dziś wiemy, że w marcu zamknięty zostanie nabór w blisko 40 konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, granty-na-badania.com przygotowały infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z negocjacji dla naukowców

Do 2 marca 2015 r. trwają zapisy na szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców. Szkolenie adresowane jest do doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych, których siedziba znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeżeli od ich ukończenia nie minęło 12 miesięcy. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Czytaj więcej...

Ostatnia edycja konkursu eNgage

Do 31 marca 2015r. trwa nabór wniosków w ramach ostatniej edycji konkursu eNgage, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości do 45 000 zł.

Czytaj więcej...

Konkurs na pobyty badawcze we Francji

Do 1 maja 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu im. Marii Skłodowskiej-Curi. Konkurs adresowany jest do wszystkich dyscyplin, których prace znajdują zastosowanie w dziedzinie związanej z nauką o materiałach (produkcja, badania, analizy, charakteryzowanie, obliczenia i symulacje, starzenie się i odporność materiałów, itp.). W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć nagród o wartości 12 000 zł każda na miesięczny pobyt badawczy we Francji.
 

Czytaj więcej...