Strona główna

NPRH: Formularze dostępne w systemie OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków, które można składać w ramach piątej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków w ramach modułów Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia będzie trwał do 31 października 2016 r. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.
 

Czytaj więcej...

FNP: Powroty - drugi nabór wniosków

Do 17 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach drugie jedycji konkursu Powroty. W ramach naboru wniosków możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
  • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.

 

źródło: ncn.gov.pl

UWERTURA- nowy konkurs NCN

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami nowego konkursu Narodowego Centrum Nauki UWERTURA, do którego nabór zostanie ogłoszony 15 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...

FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Do 30 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu, w którym można ubiegać się o środki na prowadzenie innowacyjnych badań w jednostkach naukowych realizujących tzw. międzynarodowe agendy badawcze. W drugim konkursie do zdobycia jest 140 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej...

Jak zdobyć granty FNP – spotkania informacyjne

W dniach 8 i 15 września 2016 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Spotkania będą także transmitowane on line.

Czytaj więcej...

Warsztaty ERC w Polskiej Akademii Nauk

Naukowcy, którzy chcą aplikować o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), mogą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Działalność upowszechniająca naukę - nabór wniosków

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Czytaj więcej...

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Do 30 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Czytaj więcej...