Strona główna

Prorektor ds. Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda zaprasza kandydatów do szkoły doktorskiej, potencjalnych promotorów oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w spotkaniu z dyrektorem szkoły doktorskiej w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali KS-2 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48.

Plan spotkania:

  1. Przedstawienie osób związanych z funkcjonowaniem szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej.
  2. Program kształcenia szkoły doktorskiej.
  3. Zasady wyłaniania i powoływania promotorów.
  4. Zasady ewaluacji osiągnięć doktorantów.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Pytania i uwagi.