Strona główna

Cel Programu

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

  • wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu rozwoju długofalowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
  • budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań będących przedmiotem Projektu;
  • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych;
  • organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
  • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
  • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;
  • rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
  • prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku);
  • opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 2 000 000,00 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 14 marca 2019 do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2019 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

50 000 000,00 zł

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin

2. Wzór umowy

3. Wniosek o udział w Programie

4. Wzór raportu częściowego

5. Wzór raportu końcowego

6. Ankieta ewaluacyjna

7. Ankieta ewaluacyjna po 12 miesiącach

8. Zasady i sposób przetwarzaniadanych osobowych

 

Osoba do kontaktu:

Anna Długołęcka, Pion Programów dla Instytucji

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 22-390-35-44

Wiecej informacji na stronie internetowej NAWA