Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE:

1) Wykaz obowiązujących aktów prawnych

2) Ustawa o zasadach finansowania nauki

3)Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus" 

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 

II. ZASADY REALIZACJI:

1) MPlus III - zasady realizacji programu

2) MPlus III edycja - prezentacja

3) Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin nauki

4) Wysokości kwot zryczałtowanych

5) Stanowisko Ministerstwa Finansów na temat opodatkowania środków otrzymanych na udział w programach

6) Pismo Ministerstwa Finansów  z dnia 25 maja 2011 r.

III. KONKURSY:

1) PM Plus III edycja - ogłoszenie o konkursie

2) PM Plus IV edycja - ogłoszenie o konkursie

   2.1 Załącznik nr 1 - wysokości kwot zryczałtowanych na osobę przyznawanych na pokrycie wydatków związanych z podróżami

   2.2 Załącznik nr 2 - wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie

   2.3 Załącznik nr 3 - oświadczenie jednostki naukowej

IV. WZÓR ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

PM Plus III -  wzór elektroniznego wniosku

 

V. MPlus III INTERAKTYWNA  INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

ARCHIWUM PROGRAMU