Strona główna

I. PODSTAWY PRAWNE

1) Ustawa o zasadach finansowania nauki - tekst ujednolicony + metryka aktu prawnego ( Dz. U. nr 96'2010, poz.615)

2) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.11.2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" (M.P. nr 86 z dnia 17.11.2010 r., poz. 1014) + metryka aktu prawnego

3) Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 9/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie powołania Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 

II. KOMUNIKATY

1) Komunikat MNiSW z dn. 29.01.2015 r.

 

III. ZASADY REALIZACJI

1) MNiSW - powołanie Rady NPRH

2) NPRH - wykaz modułów programowych

3) NPRH - informacja o programie

  

IV. KONKURSY

1) NPRH III - moduły 1.1, 1.2 i 2.1 - ogłoszenie o konkursie

2) NPRH III - moduł 1.1 - ogłoszenie o konkursie  

3) NPRH III - moduł 1.2 -ogłoszenie o konkursie

4) NPRH III - moduł 2.1 - ogłoszenie o konkursie

5) NPRH III - moduł 3.1 i 3.2 - ogłoszenie o konkursie

6) NPRH III - moduł 3.1 i 3.2 -  podstawowe informacje

  

V. FORMULARZE DO POBRANIA

1) NPRH III - moduł 1.1 - zakres wymaganych informacji do wniosku

2) NPRH III - moduł 1.2 - zakres wymaganych informacji do wniosku

3) NPRH III - moduł 2.1 - zakres wymaganych informacji do wniosku 

4) NPRH III - moduł 3.1 i 3.2 - zakres wymaganych informacji do wniosku