Wzory dokumentów w wersji PDF:

Regulamin ubiegania sie o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z załącznikami

Wzory dokumentów w wersji WORD:

Regulamin ubiegania sie o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o zgodę na ubieganie się o finansowanie/dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie o jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie projektem

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Informacje niezbędne do uzyskania interpretacji indywidualnej podatku VAT

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego