Strona główna

Terminy odbiorów prac statutowych

Odbiory prac statutowych w 2019 r.

Zgodnie z przyjętą w Uczelni wieloletnią praktyką merytorycznego i finansowego rozliczenia badań naukowych i prac rozwojowych, podaję uzgodniony terminarz wydziałowych seminariów, związanych z podsumowaniem wykonanych w 2018 roku prac statutowych, finansowanych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich:

1. Wydział Budownictwa i Architektury - 6 marca 2019 r. (środa) od godz. 12:00 w sali KS2 przy ul. Katowickiej 48;

2. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 19 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 w Sali Rady Wydziału przy ul. Prószkowskiej 76, budynek nr 4, I piętro s. 101

3. Wydział Mechaniczny18 marca 2019 r. (poniedziałek) od godz. 12:00 w sali 108A w budynku przy ul. S. Mikołajczyka 5;

4. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - 19 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 w sali P9a-25 (audytoryjna, hala sportowa) w budynku przy ul. Prószkowskiej 76;

5. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki - 13 marca 2019 r. (środa) od godz. 11:00 w Sali Rady Wydziału, ul. Sosnkowskiego 31, III p. s.307;

6. Wydział Ekonomii i Zarządzania - 13 marca 2019 r. (środa) od  godz. 9:00 w budynku CeNaBiz przy ul. Waryńskiego 4.

Serdecznie zapraszamy pracowników jednostek do aktywnego uczestnictwa w seminarium.

VI.1. DS - UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. Formularz nr 1-DS-UPB

2. Formularz nr 2-DS-UPB

3. Formularz nr 3-DS-UPB-DUN - publikacje zwarte

4. Formularz nr 4-DS-UPB-DUN - konferencje

5. Raport z realizacji zadania statutowego

6. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 1.1

7. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 1.2

8. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 1.3

9. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 2

10. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 3