Strona główna

Terminy odbiorów prac statutowych

Odbiory prac statutowych w 2018 r.

Zgodnie z przyjętą w Uczelni wieloletnią praktyką merytorycznego i finansowego rozliczenia badań naukowych i prac rozwojowych, podaję uzgodniony terminarz wydziałowych seminariów, związanych z podsumowaniem wykonanych w 2017 roku prac statutowych, finansowanych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich:

1. Wydział Budownictwa i Architektury - 6 marca 2018 r. (wtorek) od godz. 12:30 w sali ks2 przy ul. Katowickiej 48;

2. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki marca 2018 r. (    ) od godz. :00 w Sali Rady Wydziału przy ul. Prószkowskiej, budynek nr 4, II piętro s. 101

3. Wydział Mechaniczny14 marca 2018 r. (środa) od godz. :00 w Sali Dziekańskiej ( I piętro, korytarz A) w budynku przy ul. S. Mikołajczyka 5;

4. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii marca 2018 r. (        ) od godz. :00 w sali P9a-25 (audytoryjna, hala sportowa) w budynku przy ul. Prószkowskiej 76;

5. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki - 14 marca 2018 r. (środa) od godz. 10:00 w Sali Rady Wydziału, ul. Sosnkowskiego 31, III p. s.307;

6. Wydział Ekonomii i Zarządzania - 21 marca 2018 r. (środa) od  godz. 12:30 w budynku CeNaBiz przy ul. Waryńskiego 4.

Serdecznie zapraszamy pracowników jednostek do aktywnego uczestnictwa w seminarium.

Wzorem lat ubiegłych planowane jest wydanie „Raportu z badań naukowych wykonanych w ramach prac statutowych w 2017 roku”.

VI.1. DS - UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. Formularz nr 1-DS-UPB

2. Formularz nr 2-DS-UPB

3. Formularz nr 3-DS-UPB-DUN - publikacje zwarte

4. Formularz nr 4-DS-UPB-DUN - konferencje

5. Raport z realizacji zadania statutowego

6. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 1.1

7. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 1.2

8. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 1.3

9. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 2

10. Raport z realizacji zadania statutowego - zał. nr 3