Strona główna

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w drugim konkursie programu QuantERA z obszaru technologii kwantowych, realizowanym w ramach inicjatywy koordynowanej przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging

Budżet konkursu: ok. 20 mln euro

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Konkurs jest jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2019.