Strona główna

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania outline proposals: 19 lutego 2019 r.; godz. 14.00 CET
  • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2019 r.
  • Termin składania full proposals: wrzesień 2019 r.
  • Wyniki konkursu: marzec 2020 r,

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie https://www.norface.net/program/democratic-governance-in-a-turbulent-age/

Dokumentacja oraz dodaktowe informacje dla wnioskodawców.