Strona główna

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat w sprawie ogłoszenia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

  • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
  • oraz informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności

- ulega przedłużeniu do 21 kwietnia 2017 r.

źródło: nauka.gov.pl