Strona główna

Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy.
Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 euro. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
 
W aktualnie prowadzonym naborze wniosków okres rozpoczęcia stypendium musi przypadać od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. 
 
 
źródło: granty-na-badania.com