Strona główna

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Celem konkursu jest wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:
 
  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
  • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
  • automatyka,
  • transport szynowy,
  • inżynieria biomedyczna.
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
 
  • nagroda badawcza za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce - 40 000 zł;
  • nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne zrealizowane w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję konkursu - 30 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 

Strona internetowa XXII Konkursu o Nagrodę Siemensa

 

źródło: granty-na-badania.com