Strona główna

Do 17 lutego 2015 r. Universidad Carlos III de Madrid w Hiszpanii prowadzi drugą turę naboru kandydatów do udziału w projekcie Conex - CONnecting EXcellence to UC3M. Celem programu jest zachęcenie doświadczonych naukowców z całego świata do przyjazdu do Madrytu i zaangażowania się w trwające trzy lata projekty naukowe, które są realizowane w instytutach Universidad Carlos III de Madrid.
 
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach programu Conex prowadzone są badania w trzech następujących grupach dziedzin naukowych:
  1. inżynieria, matematyka, fizyka;
  2. nauki społeczne, prawo;
  3. nauki humanistyczne, bibliotekoznawstwo, komunikacja.
Wnioskodawcy mają pozostawioną swobodę w wyborze tematyki badań, które chcą prowadzić oraz opiekuna ich pobytu w Hiszpanii. Zgłaszany projekt powinien jednak mieścić się w tematyce badań prowadzonych na Universidad Carlos III de Madrid.
 
Nabór kandydatów prowadzony jest w dwóch kategoriach związanych z rozwojem naukowym i doświadczeniem naukowym wnioskodawców:
  1. Conex: bardzo doświadczony naukowiec - program skierowany do doktorów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, którzy w czasie trwania stypendium będą w stanie wyznaczać nowe kierunki swoich badań. W obecnym naborze wniosków przyznane zostaną dwa stypendia.
  2. Conex: doświadczony naukowiec - program skierowany do doktorów z doświadczeniem w prowadzeniu badań pomiędzy cztery a dziesięć lat. Celem programu jest umożliwienie naukowcom poszerzenie swoich umiejętności i założenie własnego zespołu badawczego. W obecnym naborze przyznanych zostanie dziesięć stypendiów.
 
Stypendyści będą mieli zapewnione pełne wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów prowadzenia badań.
 
 
źródło: granty-na-badania.com