Strona główna

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. Termin składania wniosków do NCN (w wersji elektronicznej i papierowej) upływa z dniem 15 grudnia 2012 r. W celu uzyskania niezbędnych podpisów prosimy składać kompletne wnioski w Biurze Obsługi Badań Naukowych do dnia 3 grudnia 2012 r.

więcej