Strona główna

Posiedzenie Rady NCN w sprawie warunków konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo ostatnie w obecnym składzie. Dnia 15 grudnia 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła nowych członków Rady NCN na kolejną kadencję.

Głównym punktem grudniowych obrad Rady było określenie warunków konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 oraz ETIUDA 3, które zostaną ogłoszone 15 grudnia 2014 r. Rada przyjęła propozycje zmian w warunkach konkursów na podstawie dyskusji przeprowadzanych w tym zakresie podczas poprzednich posiedzeń. 

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin ST

Informujemy, że w związku z uchwałą nr 108/2014 Rady Narodowego Centrum Nauki, termin składania dokumentacji w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych ogłoszonym w dniu 27 listopada 2014 r. przesunięto z dnia 31 grudnia 2014 r. na 22 stycznia 2015 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej NCN.

źródło: ncn.gov.pl

Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

Koordynatorzy Dyscyplin działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), ogłaszają konkurs:

  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze.

Rada Narodowego Centrum Nauki działając na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) ogłasza konkursy:

  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie oraz
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 1 stycznia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.


Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 14-16 stycznia 2015 r. w Krakowie,
  • 28-30 stycznia 2015 r. w Warszawie..

Czytaj więcej...

Młodzi Innowacyjni 2015 - konkurs na prace o automatyce, robotyce i pomiarach

Do 21 lutego 2015 r. można zgłasza prace do konkursu Młodzi Innowacyjni 2014, którego organizatorem jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Zgłaszać można prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które zostały obronione po 1 stycznia 2013 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć automatyki, robotyki lub pomiarów.
Zgodnie z regulaminem konkursu dla autorów najlepszych prac przewidziano następujące nagrody:
  • prace doktorskie - I nagroda 3 500 zł; II nagroda 2 500 zł;
  • prace magisterskie - I nagroda 3 000 zł; II nagroda 2 000 zł;
  • prace inżynierskie - I nagroda 2 500 zł; II nagroda 1 500 zł.

Czytaj więcej...

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2015 r.

Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 roku:

Nowy konkurs dla osób zajmujących się historią filozofii po 1939 r. oraz kontynuacja dotychczasowych działań. Tak w skrócie można przedstawić plany Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2015 r. Szczegółowe dane dostępne na dziś wskazują niestety, że w 2015 r. FNP będzie miało mniej środków dla naukowców.
 

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia w grudniu 2014 r.

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego nie oznacza końca szans na granty i stypendia dla naukowców. W grudniu zamknięty zostanie nabór wniosków w kilkunastu konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu może być nieco trudne, przygotowaliśmy infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.
W grudniu szczególnie warto zwrócić uwagę na ofertę Narodowego Centrum Nauki. W połowie miesiąca zamknięty zostanie nabór w najpopularniejszych konkursach Opus, Preludium i Sonata. Warto się pośpieszyć, bo kolejna okazja na składanie wniosków w tych konkursach pojawi się dopiero za pół roku.
 
Pełną listę konkursów można znaleźć na infografice poniżej. Zwracamy uwagę, że infografika została przygotowana 1 grudnia 2014 r. Istnieje duża szansa, że po tym terminie pojawią się nowe konkursy. Najnowszych informacji o kolejnych konkursach radzimy szukać na www.granty-na-badania.com.
 

Czytaj więcej...

Stypendia naukowe w Szwecji

Do 15 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2015/2016.
 
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
  • doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 6 750 zł);
  • naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 8 100 zł).
 

Czytaj więcej...

How to get the ERC grant? – zaproszenie na warsztaty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje – we współpracy z Ambasadą Brytyjską i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej – spotkanie ERC Workshop: How to get the ERC grant? poświęcone indywidualnym i instytucjonalnym aspektom przygotowywania i realizowania grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC.

 

Spotkanie skierowane jest do naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku do ERC w 2015 r. (głównie granty Starting i Consolidator) oraz do decydentów/twórców strategii uczelni i instytutów naukowych mających wpływ na działania administracji. Warsztat ma na celu wsparcie naukowców w jak najlepszym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz ułatwienie władzom uczelni i instytutów stworzenia kompetentnego zaplecza organizacyjnego, przyjaznego badaczom i sprzyjającego pozyskiwaniu grantów ERC oraz ich sprawnemu zarządzaniu.

 

Czytaj więcej...