Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

 • OPUS 15  - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDUM 15  -  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.06.2018 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 5 czerwca 2018 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 marca 2018
15 czerwca 2018
15 grudnia 2018
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

 


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 • "Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców" - konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców- osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową, które w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat - do 31.03.2018 r
 • "Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne" - nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki - do 31.03.2018 r.
 • "Nagrody dla nauczycieli akademickich" - nagrody przyznaje się za:
  • osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:
   • stopnia naukowego doktora habilitowanego,
   • stopnia naukowego doktora;
  • osiągnięcia dydaktyczne,
  • osiągnięcia organizacyjne;
  • całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

- do 31.03.2018 r.

  • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

- do 31.03.2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-