Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF.

Prosimy o składanie wniosków w BOBN w terminie umożliwiającym terminową wysyłkę wniosku.

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku


 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • DAINA - na polsko–litewskie projekty badawcze.
 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.12.2017 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 6 grudnia 2017 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 września 2017
15 grudnia 2017
15 czerwca 2017
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

 


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

  • „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” - konkurs na finansowanie projektów dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku - do 04.12.2017 r.
  • "Diamentowy Grant" - konkurs dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej - do 15.01.2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-