Strona główna

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • MAESTRO 10  - konkurs na projekty badawcze skierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
  • HARMONIA 10  -  konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA BIS 8 - kokurs na projekty badawcze, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego.
  • SHENG 1 - konkurs na projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.09.2018 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 7 września 2018 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 czerwca 2018
17 września 2018
15 marca 2018
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

      

NOWY KONKURS NCN I NCBR

 TANGO  3 - wsparcie praktycznego wykorzystania badań podstawowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
 
  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 GRUDNIA 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-