Strona główna

Stypendia dla polskich naukowców na badania we Francji

Do 1 maja 2015 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy planują część badań przeprowadzić we Francji. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki - oprócz medycyny - którzy mają przynajmniej stopień doktora i planują prowadzenie części badań we Francji w terminie od czerwca do grudnia 2015 r.
 

Czytaj więcej...

Innovators Under 35 - konkurs dla młodych innowatorów

Do 31 marca 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Innovators Under 35 organizowanego przez MIT Technology Review. Celem konkursu jest wybór liderów innowacji, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a ich praca jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej rzeczywistości i poprawia jakość życia wielu osób.

Czytaj więcej...

Zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców

Do 28 lutego 2015 r. trwa nabór zgłoszeń na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". W ramach projektu 500 młodych uczonych (w tym doktorantów) weźmie udział w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie.
 

Czytaj więcej...

Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji

Od 16 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)
 

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytutów naukowych/badawczych do udziału w programach szkoleniowo – stażowych w zakresie energetyki jądrowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie energetyki jądrowej oraz instytuty naukowe/badawcze, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Nabór stanowi I etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, w zakresie energetyki jądrowej.

Konkurs na staże w zakresie energetyki jądrowej wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizowane jest już m.in. przez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

Czytaj więcej...

Działalność upowszechniająca naukę - nabór wniosków

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.
 

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów NCN na 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram planowanego naboru wniosków w 2015 r. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu nie wprowadzono zmian. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Najpopularniejsze konkursy - Opus, Sonata i Preludium - otwierane będą na wiosnę i na jesieni.
 
W harmonogramie NCN podaje także do kiedy zakończona zostanie ocena wniosków złożonych w każdym konkursie. Podobnie jak w latach poprzednich termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki na finiszu: premiowane będą badania strategiczne dla rozwoju kraju

Zakończyły się prace parlamentarne nad zmianą ustawy o finansowaniu nauki. Po pięciu latach od wprowadzenia reformy porządkuje ona i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania  i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki.

Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Czytaj więcej...

FNP: Harmonogram szkoleń dla naukowców w 2015 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w 2015 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu.
 
Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym

Do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.
 
Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zarządzania zespołem badawczym odbędą się w następujących terminach:
  • 9-10 lutego 2015 r. w Warszawie;
  • 12-13 lutego 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

W ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów badawczych, z terminem składania wniosków do dnia 31 lipca 2014 r.

Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy z dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Czytaj więcej...