Strona główna

Stypendia dla naukowców

STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

I. PODSTAWY PRAWNE
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. 2015 poz. 1878)


II. KONKURSY
1) Konkurs'2011 - informacja

2) Konkurs'2011 - ogłoszenie

3) Konkurs'2012 - informacja

4) Konkurs'2013 - informacja dotycząca zmiany rozporządzenia

5) Konkurs '2015 - informacja


III. ZASADY REALIZACJI
1) Stypendia naukowe dla młodych naukowców - podstawowe zasady

2) Informacja o Regulaminie

3) Regulamin przyznawania stypendiów

4) Zwolnienia podatkowe - pismo Ministra Finansów z dnia 07.12.2012 r.

5) Bartek Lis, RMN - pismo w sprawie opodatkowania stypendiów


IV. PROPONOWANY WZÓR WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO

 1. Wykaz załączników dołączanych do wniosku

2. Wzór wniosku elektronicznego

3. Wniosek o stypendium - załącznik nr 1

4. Wniosek o stypendium - wzór oświadczenia w sprawie danych osobowych

 

V. FORMULARZE DO POBRANIA

1) Umowa MNiSW-Jednostka'2012

2) Umowa Jednostka-Stypendysta'2012

 

VI. WYNIKI KONKURSÓW

1) MNiSW - informacja o wynikach VII edycji konkursu

2) MNiSW - wyniki VII edycji konkursu

3) MNiSW - informacja o wynikach VIII edycji konkursu

4) MNiSW - wykaz stypendystów VIII edycji konkursu

5) MNiSW - wykaz stypendystów IX edycja konkursu

 

Interaktywna instrukcja składania wniosku o stypendia naukowe
dla wybitnych młodych naukowców