Strona główna

Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Rozpoczęcie naboru wniosków 17 marca 

Zakończenie naboru wniosków 17 czerwca

Rozstrzygnięcie konkursu do 17 grudnia

Aktualne konkursy

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • MAESTRO 10  - konkurs na projekty badawcze skierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
  • HARMONIA 10  -  konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA BIS 8 - kokurs na projekty badawcze, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego.
  • SHENG 1 - konkurs na projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.09.2018 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 7 września 2018 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 czerwca 2018
17 września 2018
15 marca 2018
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

      

NOWY KONKURS NCN I NCBR

 TANGO  3 - wsparcie praktycznego wykorzystania badań podstawowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
 
  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 GRUDNIA 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-