Strona główna

Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Rozpoczęcie naboru wniosków 17 marca 

Zakończenie naboru wniosków 17 czerwca

Rozstrzygnięcie konkursu do 17 grudnia

Aktualne konkursy

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF.

Prosimy o składanie wniosków w BOBN w terminie umożliwiającym terminową wysyłkę wniosku.

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku


 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • DAINA - na polsko–litewskie projekty badawcze.
 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.12.2017 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 6 grudnia 2017 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 września 2017
15 grudnia 2017
15 czerwca 2017
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

 


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

  • „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” - konkurs na finansowanie projektów dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku - do 04.12.2017 r.
  • "Diamentowy Grant" - konkurs dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej - do 15.01.2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-