Strona główna

Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

 • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Rozpoczęcie naboru wniosków 17 marca 

Zakończenie naboru wniosków 17 czerwca

Rozstrzygnięcie konkursu do 17 grudnia

Aktualne konkursy

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

 • OPUS 15  - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDUM 15  -  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.06.2018 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 5 czerwca 2018 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 marca 2018
15 czerwca 2018
15 grudnia 2018
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

 


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 • "Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców" - konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców- osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową, które w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat - do 31.03.2018 r
 • "Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne" - nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki - do 31.03.2018 r.
 • "Nagrody dla nauczycieli akademickich" - nagrody przyznaje się za:
  • osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:
   • stopnia naukowego doktora habilitowanego,
   • stopnia naukowego doktora;
  • osiągnięcia dydaktyczne,
  • osiągnięcia organizacyjne;
  • całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

- do 31.03.2018 r.

  • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

- do 31.03.2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-