Strona główna

Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Rozpoczęcie naboru wniosków 17 marca 

Zakończenie naboru wniosków 17 czerwca

Rozstrzygnięcie konkursu do 17 grudnia

Aktualne konkursy

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • ETIUDA 6 - konkurs na stypendia doktorskie
  • SONATINA 2 -  na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
  • UWERTURA 2 -  konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.03.2018 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 8 marca 2018 r.

 
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
15 grudnia 2017
15 marca 2018
15 września 20178
 

 

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek

 


 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BOBN - na tydzień przed zamknięciem konkursu

 


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ

 

 

Oferta programowa FNP

 

Pozostałe konkursy FNP:

 

Informacje o aktualnych konkursach na stronie GRANTY NA BADANIA

 -> Tutaj <-