Strona główna

Odbiory prac statutowych w 2017 r.

Zgodnie z przyjętą w Uczelni wieloletnią praktyką merytorycznego i finansowego rozliczenia badań naukowych i prac rozwojowych, podaję uzgodniony terminarz wydziałowych seminariów, związanych z podsumowaniem wykonanych w 2016 roku prac statutowych, finansowanych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich:

1. Wydział Budownictwa i Architektury - 8 marca 2017 r. (środa) od godz. 11:00 w Auli im. prof. Oswalda Matei przy ul. Katowickiej 48;

2. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - 16 marca 2017 r. (czwartek ) od godz. 9:00 w Sali Rady Wydziału przy ul. Prószkowskiej, budynek nr 4, II piętro s. 101

3. Wydział Mechaniczny13 marca 2017 r. (poniedziałek) od godz. 12:00 w Sali Dziekańskiej ( I piętro, korytarz A) w budynku przy ul. S. Mikołajczyka 5;

4. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - 9 marca 2017 r. (czwartek) od godz. 09:00 w sali P9a-25 (audytoryjna, hala sportowa) w budynku przy ul. Prószkowskiej 76;

5. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki - 21 marca 2017 r. (wtorek) od godz.11:00 w Sali Rady Wydziału, ul. Sosnkowskiego 31, III p. s.307;

6. Wydział Ekonomii i Zarządzania - 17 marca 2017 r. (piątek) od  godz. 09:30 w sali L-105 A w budynku przy ul. Luboszyckiej 7.

Serdecznie zapraszamy pracowników jednostek do aktywnego uczestnictwa w seminarium.

Wzorem lat ubiegłych planowane jest wydanie „Raportu z badań naukowych wykonanych w ramach prac statutowych w 2016 roku”.