Strona główna

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, na miejsce 15 osób powołanych w jego skład na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 września 2016 r.

 
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 poz. 1620 ze zm.) kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana 15 członków Komitetu.