Strona główna

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Informujemy, że na stronie NCN w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.:

  • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

źródło: ncn.gov.pl

NCBiR: Ogłoszenie konkursu TECHMATSTRATEG

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie ogłosiło drugi konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe.

Czytaj więcej...

NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne na temat stypendiów zagranicznych na prowadzenie badań naukowych

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, poświęconemu tematyce stypendiów na prowadzenie badań oraz możliwości finansowania projektów międzynarodowych. Kierowane jest ono głównie do doktorantów i doktorów.

Czytaj więcej...

NAWA: Polonium 2019/2020 - konkurs na współpracę polsko-francuską

Do 2 lipca 2018 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na cykl szkoleń technicznych z obsługi Zintegrowanego systemu usług dla nauki (ZSUN)

MNiSW zaprasza na cykl szkoleń technicznych z obsługi Zintegrowanego systemu usług dla nauki (ZSUN) dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych dla poszczególnych województw, które będą organizowane od kwietnia do czerwca we wszystkich miastach wojewódzkich.

NAWA: Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe

Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Budżet programu wynosi 19,8 mln zł.

Czytaj więcej...

Konkurs na realizację projektów w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M.P. z 2018 r. poz. 120), zwanego dalej „programem”, ogłasza się konkurs na finansowanie projektów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o wydłużeniu terminu nadsyłania wniosków do dnia 14 czerwca 2018 roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o WZNOWIENIU KONKURSU - NOWY TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW do dnia 23 lipca 2018 roku.

 

Czytaj więcej...