Strona główna

Ogłoszenie konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

Otwarty został nabór na kolejną edycję konkursów NCN.

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Dni Narodowego Centrum Nauki

W dniach 8-9 maja 2013 r. na Śląsku odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki.

Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców, która jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającym na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.).
Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Zgłoszenia można składać do 18 marca 2013 r.

20121003 logo RMN

Czytaj więcej...

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 4 i HARMONIA 4, SYFONIA 1

NCN informuje, że w sekcji Najczęściej zadawane pytania opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach:

  • MAESTRO 4 dla doświadczonych naukowców na projekty badawczy mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 
  • HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
  • SYMFONIA 1 - na projekty badawcze międzydziedzinowe

więcej

Nowe materiały dot. konkursu LIDER

W zakładce programu LIDER IV zostały dodane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz materiały ze szkolenia z programu LIDER, które odbyło się 21.01.2013 r.           -->        więcej informacji