Strona główna

Otwarcie naboru OPUS 16 PRELUDIUM 16 SONATA 14 BEETHOVEN LIFE 1 BEETHOVEN CLASSIC 3

Już po raz szesnasty NCN otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) NCN uruchamia BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

Czytaj więcej...

Oferta grantowa od DAAD na rok 2019/2020

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do konkursu SHENG 1

Do 17.09.2018 r. trwa nabór do konkursu SHENG 1 na polsko–chińskie projekty badawcze.

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego

Czytaj więcej...

Nowy Program FNP pod nazwą TEAM-NET

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej...

Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców

Do 11 września 2018 r. można składać wnioski w ramach XIV edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Czytaj więcej...

REGIONALNE INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI - WZNOWIENIE NABORU

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło nabór wniosków do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Konkurs ten skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach.

Czytaj więcej...

NAWA: Wymiana bilateralna Polska-Portugalia

Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.

Czytaj więcej...

NCN ogłasza konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG

200 mln złotych – tyle w ramach kolejnych edycji konkursów NCN mogą otrzymać naukowcy planujący utworzenie zespołów badawczych, zamierzający realizować projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzący innowacyjne i przełomowe badania. O 40 mln zł zawalczą badacze, którzy zechcą realizować polsko-chińskie projekty w ramach nowego konkursu SHENG. 

Czytaj więcej...

Wspólne Przedsięwzięcie CuBR 4- trwa nabór

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie trwa nabór wniosków w IV konkursie do Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR (porozumienie pomiędzy NCBR, a KGHM Polska Miedź S.A.), polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje cztery obszary dotyczące: górnictwa, przeróbki rud, metalurgii oraz wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO realizowanego przez NCBR oraz NCN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO 
 
Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.
 
Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa).  Transmisja spotkania on-line rozpocznie się o godzinie 10.00

Czytaj więcej...