Strona główna

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z rozporządzeniem z 23.01.2019r. do dnia 31 marca 2019r. można składać wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w następujących kategoriach:

1) za znaczące osiąnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej

b) dydaktycznej

c) wdrożeniowej

d) organizacyjnej

2) za całokształt dorobku.

Kandydatów do nagród proszę zgłaszać w Biurze Obsługi Badań Naukowych w terminie do dnia 2 marca 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Ministra.

Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki znajduje się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/182/1.

 

Nagroda naukowa Wydzialu IV Nauk Technicznych PAN

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2019! Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. W sprawie trybu nadsyłania zgłoszeń prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału, tel. (22) 182-60-44.

Aktualny regulamin oraz wniosek znajdują się pod adresem https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4.

program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych.

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne z pracownikami dot. awansów - materiał do pobrania


W dniach 22 października oraz 6 i 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne dla pracowników Politechniki Opolskiej pt.” Procedury prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w świetle nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Czytaj więcej...