Strona główna

Ogłoszenie konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

  • OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Nowy konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. To ostatni z konkursów w ramach tegorocznej edycji NPRH.

Do konkursu  można zgłaszać projekty obejmujące tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych polskich dzieł o najwyższym poziomie naukowym. Konkurs ma również na celu wprowadzenie do światowego obiegu elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki.

Czytaj więcej...

NCN bez tajemnic – wywiad z prof. Andrzejem Jajszczykiem, dyrektorem NCN

Wywiad odbył się 10 stycznia 2013 r. w siedzibie Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozmowę prowadziła Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Była ona transmitowana za pomocą platformy obsługi nauki Platon. Po niej uczestnicy telekonferencji zadali pytania prof. Jajszczykowi.

Zobacz zapis video transmisji

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2013 r. został przedłużony do dnia 17 czerwca br. (osobiste dostarczenie wniosków do siedziby NCN – do godziny 16.00; składanie wniosków w systemie OSF, nadawanie dokumentów w urzędzie pocztowym – do godziny 23.59).

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 5 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Uzasadnienia decyzji Zespołów Ekspertów w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wszystkich wniosków w ramach konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 roku. Przypominamy, że listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ww. konkursów opublikowane zostały 29 kwietnia br.

Czytaj więcej...