Strona główna

NCN bez tajemnic – wywiad z prof. Andrzejem Jajszczykiem, dyrektorem NCN

Wywiad odbył się 10 stycznia 2013 r. w siedzibie Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozmowę prowadziła Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Była ona transmitowana za pomocą platformy obsługi nauki Platon. Po niej uczestnicy telekonferencji zadali pytania prof. Jajszczykowi.

Zobacz zapis video transmisji

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2013 r. został przedłużony do dnia 17 czerwca br. (osobiste dostarczenie wniosków do siedziby NCN – do godziny 16.00; składanie wniosków w systemie OSF, nadawanie dokumentów w urzędzie pocztowym – do godziny 23.59).

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 5 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Uzasadnienia decyzji Zespołów Ekspertów w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wszystkich wniosków w ramach konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 roku. Przypominamy, że listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ww. konkursów opublikowane zostały 29 kwietnia br.

Czytaj więcej...

TRANSMISJA ON-LINE z seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”.

W dniach 8-9 maja 2013 r. na Śląsku odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki zaplanowano spotkania, podczas których polskim naukowcom oraz osobom rozpoczynającym pracę badawczą zaprezentowana zostanie oferta konkursowa Centrum. Osoby zainteresowane, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach, zapraszamy do oglądania transmisji online z seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”.

Czytaj więcej...