Strona główna

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2015 r.

Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 roku:

Nowy konkurs dla osób zajmujących się historią filozofii po 1939 r. oraz kontynuacja dotychczasowych działań. Tak w skrócie można przedstawić plany Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2015 r. Szczegółowe dane dostępne na dziś wskazują niestety, że w 2015 r. FNP będzie miało mniej środków dla naukowców.
 

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia w grudniu 2014 r.

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego nie oznacza końca szans na granty i stypendia dla naukowców. W grudniu zamknięty zostanie nabór wniosków w kilkunastu konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu może być nieco trudne, przygotowaliśmy infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.
W grudniu szczególnie warto zwrócić uwagę na ofertę Narodowego Centrum Nauki. W połowie miesiąca zamknięty zostanie nabór w najpopularniejszych konkursach Opus, Preludium i Sonata. Warto się pośpieszyć, bo kolejna okazja na składanie wniosków w tych konkursach pojawi się dopiero za pół roku.
 
Pełną listę konkursów można znaleźć na infografice poniżej. Zwracamy uwagę, że infografika została przygotowana 1 grudnia 2014 r. Istnieje duża szansa, że po tym terminie pojawią się nowe konkursy. Najnowszych informacji o kolejnych konkursach radzimy szukać na www.granty-na-badania.com.
 

Czytaj więcej...

Stypendia naukowe w Szwecji

Do 15 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2015/2016.
 
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
 • doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 6 750 zł);
 • naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 8 100 zł).
 

Czytaj więcej...

How to get the ERC grant? – zaproszenie na warsztaty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje – we współpracy z Ambasadą Brytyjską i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej – spotkanie ERC Workshop: How to get the ERC grant? poświęcone indywidualnym i instytucjonalnym aspektom przygotowywania i realizowania grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC.

 

Spotkanie skierowane jest do naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku do ERC w 2015 r. (głównie granty Starting i Consolidator) oraz do decydentów/twórców strategii uczelni i instytutów naukowych mających wpływ na działania administracji. Warsztat ma na celu wsparcie naukowców w jak najlepszym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz ułatwienie władzom uczelni i instytutów stworzenia kompetentnego zaplecza organizacyjnego, przyjaznego badaczom i sprzyjającego pozyskiwaniu grantów ERC oraz ich sprawnemu zarządzaniu.

 

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi

Do 26 listopada 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
 

Czytaj więcej...

Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek zgłoszony przez polską uczelnię lub instytut badawczy w latach 2012 i 2013.

 

Uczestnikiem konkursu jest polska uczelnia (publiczna lub niepubliczna) lub instytut badawczy zgłaszająca/y wynalazek z jednej z poniższych dziedzin:
• informatyka
• inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne,
• nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki;
• nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków do programu FNP - START

Adresatami programu są Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 31.10.2014 r.
Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do dnia 24.10.2014 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów

Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

 • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • BEETHOVEN – na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 15.12.2014 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych –

do 5 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów

Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

 • MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
 • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
 • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 16.09.2014 r.

 

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych –

do 05 września 2014 r.

więcej informacji na temat konkursów: tutaj