Strona główna

Wykaz konkursów na granty i stypendia w styczniu 2015 r.

Nowy Rok to nowe szanse na zdobycie środków na badania naukowe. W końcu jednym z noworocznych postanowień może zostać także zdobycie grantu lub stypendium. Pierwsza okazja ku temu już w styczniu. Szans jest kilkadziesiąt. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...

FNP: Praxis - kolejny nabór wniosków na zagraniczne staże

Do 15 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. 
 

Czytaj więcej...

FNP: Kolejny nabór wniosków w konkursie Mentoring

Do 12 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Mentoring FNP. Konkurs adresowany jest do osób, które są doktorami i są zatrudnione w polskiej jednostce naukowej. W konkursie mogą brać także udział absolwenci studiów doktoranckich, o ile od momentu uzyskania przez nich stopnia doktora nie minęło 12 miesięcy. Celem konkursu jest ułatwienie młodym naukowcom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Czytaj więcej...

Diamentowy Grant 2015 - rusza IV edycja

Do 16 lutego 2015 r. można składać wnioski w ramach czwartej edycji konkursu Diamentowy Grant. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.  W ramach grantu uzyskać można do 200 000 zł na prowadzenie badań naukowych.

Czytaj więcej...

FNP: Nabór wniosków w konkursie Coaching

Do 12 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie Coaching, który organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SKILLS. Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą składać pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
 

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady NCN w sprawie warunków konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo ostatnie w obecnym składzie. Dnia 15 grudnia 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła nowych członków Rady NCN na kolejną kadencję.

Głównym punktem grudniowych obrad Rady było określenie warunków konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 oraz ETIUDA 3, które zostaną ogłoszone 15 grudnia 2014 r. Rada przyjęła propozycje zmian w warunkach konkursów na podstawie dyskusji przeprowadzanych w tym zakresie podczas poprzednich posiedzeń. 

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin ST

Informujemy, że w związku z uchwałą nr 108/2014 Rady Narodowego Centrum Nauki, termin składania dokumentacji w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych ogłoszonym w dniu 27 listopada 2014 r. przesunięto z dnia 31 grudnia 2014 r. na 22 stycznia 2015 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej NCN.

źródło: ncn.gov.pl

Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

Koordynatorzy Dyscyplin działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), ogłaszają konkurs:

  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze.

Rada Narodowego Centrum Nauki działając na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) ogłasza konkursy:

  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie oraz
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 1 stycznia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.


Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 14-16 stycznia 2015 r. w Krakowie,
  • 28-30 stycznia 2015 r. w Warszawie..

Czytaj więcej...

Młodzi Innowacyjni 2015 - konkurs na prace o automatyce, robotyce i pomiarach

Do 21 lutego 2015 r. można zgłasza prace do konkursu Młodzi Innowacyjni 2014, którego organizatorem jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Zgłaszać można prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które zostały obronione po 1 stycznia 2013 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć automatyki, robotyki lub pomiarów.
Zgodnie z regulaminem konkursu dla autorów najlepszych prac przewidziano następujące nagrody:
  • prace doktorskie - I nagroda 3 500 zł; II nagroda 2 500 zł;
  • prace magisterskie - I nagroda 3 000 zł; II nagroda 2 000 zł;
  • prace inżynierskie - I nagroda 2 500 zł; II nagroda 1 500 zł.

Czytaj więcej...