Strona główna

Harmonogram konkursów NCN na 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram planowanego naboru wniosków w 2015 r. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu nie wprowadzono zmian. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Najpopularniejsze konkursy - Opus, Sonata i Preludium - otwierane będą na wiosnę i na jesieni.
 
W harmonogramie NCN podaje także do kiedy zakończona zostanie ocena wniosków złożonych w każdym konkursie. Podobnie jak w latach poprzednich termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki na finiszu: premiowane będą badania strategiczne dla rozwoju kraju

Zakończyły się prace parlamentarne nad zmianą ustawy o finansowaniu nauki. Po pięciu latach od wprowadzenia reformy porządkuje ona i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania  i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki.

Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Czytaj więcej...

FNP: Harmonogram szkoleń dla naukowców w 2015 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w 2015 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu.
 
Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym

Do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.
 
Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zarządzania zespołem badawczym odbędą się w następujących terminach:
  • 9-10 lutego 2015 r. w Warszawie;
  • 12-13 lutego 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

W ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów badawczych, z terminem składania wniosków do dnia 31 lipca 2014 r.

Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy z dnia 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Czytaj więcej...

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Aktualny wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

źródło: nauka.gov.pl

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców - X edycja

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy w dniu składania wniosku, nie ukończyli 35. roku życia. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres trzech lat. Wnioski mogą być składane przez młodych naukowców, którzy są zatrudnieni na uczelniach, instytutach badawczych lub w instytutach Polskiej Akademii Nauk i prowadzą badania z dowolnej dziedziny naukowej.

Czytaj więcej...

Szansa na pracę dla naukowców w Hiszpanii

Do 17 lutego 2015 r. Universidad Carlos III de Madrid w Hiszpanii prowadzi drugą turę naboru kandydatów do udziału w projekcie Conex - CONnecting EXcellence to UC3M. Celem programu jest zachęcenie doświadczonych naukowców z całego świata do przyjazdu do Madrytu i zaangażowania się w trwające trzy lata projekty naukowe, które są realizowane w instytutach Universidad Carlos III de Madrid.
 

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Do 18 stycznia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...