Strona główna

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296).

FNP: Szkolenia z upowszechniania nauki

Do 18 lutego 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu upowszechniania nauki, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenia skierowane są do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
 

Czytaj więcej...

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o finansowaniu nauki

Po pięciu latach od wprowadzenia reformy porządkuje ona i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania  i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki. Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Czytaj więcej...

Informacje na temat rozstrzygniętego konkursu TANGO- praktyczne wykorzystanie badań podstawowych

4 lutego poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Czytaj więcej...

Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014 i błędy formalne w złożonych wnioskach

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia. Zostały one wyłonione przez Zespoły Ekspertów spośród 11 432 wniosków złożonych do Centrum w tych konkursach. Ponad 760 mln zł z NCN wspomoże badaczy zatrudnionych w 186 jednostkach na terenie całego kraju.

Czytaj więcej...

Wykaz konkursów na granty i stypendia (luty 2015 r.)

Choć luty jest najkrótszym miesiącem w roku, to nie będzie w nim brakowało okazji na zdobycie grantów oraz stypendiów. Już dziś wiemy, że w lutym zamknięty zostanie nabór w blisko 30 konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.
 
W lutym warto zwrócić uwagę na nabór na bezpłatne zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców, których organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na chętnych czeka aż 500 miejsc, więc lepiej nie przegapić tego konkursu.

Czytaj więcej...

Nowe otwarcie dla humanistyki: zaczyna działać zmieniony Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań. Zmiany zostały wypracowane przez nową Radę NPRH powołaną w maju 2014 r. przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską. W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest aż 80 mln zł.