Strona główna

Ostatnia edycja konkursu eNgage

Do 31 marca 2015r. trwa nabór wniosków w ramach ostatniej edycji konkursu eNgage, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości do 45 000 zł.

Czytaj więcej...

Konkurs na pobyty badawcze we Francji

Do 1 maja 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu im. Marii Skłodowskiej-Curi. Konkurs adresowany jest do wszystkich dyscyplin, których prace znajdują zastosowanie w dziedzinie związanej z nauką o materiałach (produkcja, badania, analizy, charakteryzowanie, obliczenia i symulacje, starzenie się i odporność materiałów, itp.). W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć nagród o wartości 12 000 zł każda na miesięczny pobyt badawczy we Francji.
 

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Do 6 marca 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Debata o zmianach w zasadach oceny jednostek naukowych

Zmiana zasad oceny, uproszczenie procedur oraz większe uwzględnienie zróżnicowania, osiągnięć i innowacyjności jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w porozumieniu z resortem nauki, przedstawił dziś środowisku akademickiemu pierwsze propozycje nowych rozwiązań dotyczących weryfikowania osiągnięć jednostek naukowych.

FNP: Nabór wniosków w konkursie Monografie

Do 2 kwietnia 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Czytaj więcej...

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków na stronie NCN dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2014 r.:

  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie ,
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

FNP: Szkolenia z zarządzania projektami badawczymi

Do 15 lutego 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
 

Czytaj więcej...

Stypendia GFPS na studia w Niemczech

Do 31 marca 2015 r. mogą składać wnisoki studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru zimowego 2015 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro.

Czytaj więcej...

Mobilność Plus IV - rusza nabór wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu pod nazwą „Mobilność Plus”.

Podstawą ogłoszenia programu jest komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M.P. poz. 254).

Czytaj więcej...