Strona główna

Nagroda naukowa Wydzialu IV Nauk Technicznych PAN

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2019! Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. W sprawie trybu nadsyłania zgłoszeń prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału, tel. (22) 182-60-44.

Aktualny regulamin oraz wniosek znajdują się pod adresem https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4.

program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych.

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne z pracownikami dot. awansów - materiał do pobrania


W dniach 22 października oraz 6 i 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne dla pracowników Politechniki Opolskiej pt.” Procedury prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w świetle nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Czytaj więcej...

FNP: Start 2019

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Czytaj więcej...