Strona główna

Spotkania informacyjne z pracownikami dot. awansów - materiał do pobrania


W dniach 22 października oraz 6 i 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne dla pracowników Politechniki Opolskiej pt.” Procedury prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w świetle nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Czytaj więcej...

FNP: Start 2019

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2018 r. poz. 46) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w module Dziedzictwo narodowe.

Czytaj więcej...