Strona główna

FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 29 maja 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Stypendia na pobyty badawcze i staże artystyczne w Niemczech

Do 1 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia na pobyty badawcze i staże artystyczne w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków), którzy są zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.

Czytaj więcej...

Stypendia na studia i badania w Australii

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych.

Czytaj więcej...

Nowy regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. Senat  Politechniki Opolskiej uchwałą nr 321 przyjął nowy regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem, wnioski o przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe można składać do Przewodniczącego Komisji ds. nagród, tj. Prorektora ds. nauki, do 15 czerwca. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Nagrody i stypendia" -> "Nagrody Rektora za działalność naukową".

Wykaz konkursów na granty i stypendia (maj 2015 r.)

Maj to kolejna okazja na zdobycie środków na badania naukowe. Już dziś wiemy, że w w najbliższym miesiącu zamknięty zostanie nabór w blisko 20 konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, dlatego też tradycyjnie granty-na-badania.com przygotowały infografikę, której celem jest przedstawienie konkursów.

Czytaj więcej...

Innowacyjność i interdyscyplinarność – trwa nabór wniosków do modułu „Rozwój” w ramach NPRH

Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne – takie projekty obejmie finansowanie w ramach konkursu „Rozwój”, czyli kolejnego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Nabór do modułu potrwa do 15 maja.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na TransFormation.doc

Rozpoczynamy drugi nabór kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami.”