Strona główna

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2018 r. poz. 46) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w module Dziedzictwo narodowe.

Czytaj więcej...

Otwarcie naboru OPUS 16 PRELUDIUM 16 SONATA 14 BEETHOVEN LIFE 1 BEETHOVEN CLASSIC 3

Już po raz szesnasty NCN otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) NCN uruchamia BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

Czytaj więcej...

Oferta grantowa od DAAD na rok 2019/2020

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do konkursu SHENG 1

Do 17.09.2018 r. trwa nabór do konkursu SHENG 1 na polsko–chińskie projekty badawcze.

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego

Czytaj więcej...

Nowy Program FNP pod nazwą TEAM-NET

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej...

Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców

Do 11 września 2018 r. można składać wnioski w ramach XIV edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Czytaj więcej...

REGIONALNE INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI - WZNOWIENIE NABORU

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło nabór wniosków do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Konkurs ten skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach.

Czytaj więcej...