Strona główna

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

Do Konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej;
  • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

Czytaj więcej...

Program im. Bekkera

Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Cel programu:

Wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

W dniach 1 marca - 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

- sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;

- zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);

- wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);

- złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

System wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.

 

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl pojawiło się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019r.

W wyniku reformy system oceny działalności naukowej został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak najbardziej kluczowe. Pierwsza z nich to ocena działalności naukowej w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami.  Druga z nich – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych – zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybranych pracowników). Trzecia – to wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Zmiana ta pozwoli naukowcom skupić się na ambitnych badaniach, a nie produkcji publikacji. Za sprawą tych zasad ewaluacja będzie sprawiedliwsza i bardziej miarodajna. Będzie także motywowała uczelnie i instytuty do rozwoju. Na ostateczny kształt opublikowanego właśnie rozporządzenia ogromny wpływ miało środowisko akademickie. Wspólne prace nad dokumentem trwały od sierpnia ubiegłego roku.

Czytaj więcej...

Polskie Powroty 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Polskie Powroty 2019. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Czytaj więcej...

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z rozporządzeniem z 23.01.2019r. do dnia 31 marca 2019r. można składać wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w następujących kategoriach:

1) za znaczące osiąnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej

b) dydaktycznej

c) wdrożeniowej

d) organizacyjnej

2) za całokształt dorobku.

Kandydatów do nagród proszę zgłaszać w Biurze Obsługi Badań Naukowych w terminie do dnia 2 marca 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Ministra.

Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki znajduje się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/182/1.

 

Nagroda naukowa Wydzialu IV Nauk Technicznych PAN

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2019! Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. W sprawie trybu nadsyłania zgłoszeń prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału, tel. (22) 182-60-44.

Aktualny regulamin oraz wniosek znajdują się pod adresem https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4.

program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych.

Czytaj więcej...