Strona główna

Stypendia na studia i badania w Australii

Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych.
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki.

Czytaj więcej...

FNP: Team, Team-Tech - nabory wniosków

95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 20 czerwca 2017 r.
 
Granty można uzyskać w ramach programu TEAM, TEAM-TECH oraz dwóch programów stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS, które mają pomóc, zwłaszcza instytucjom naukowym, w  udostępnianiu swojej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego. 

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat w sprawie ogłoszenia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

  • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
  • oraz informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności

- ulega przedłużeniu do 21 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Na stronie Narodowego Centrum Nauki została zamieszczona informacja dotycząca możliwości uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

- nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,

- w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Czytaj więcej...

DAAD: Krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech

Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Czytaj więcej...

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków  na stronie NCN dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.

  • ETIUDA 5 – na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 1 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

 

źódło: ncn.gov.pl

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Celem konkursu jest wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł.

Czytaj więcej...