Strona główna

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...

Oferta grantowa od DAAD

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w listopadzie 2016 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

Czytaj więcej...

Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców - w latach 2017-2019.

BUWiWM: Oferta stypendialna na rok 2017/2018

Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne pt. "Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł"

Prorektor ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników na spotkanie informacyjne pt. „ Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł”.

Podczas spotkania ofertę programową instytucji finansujących badania oraz informację o sposobach wyszukiwania możliwości pozyskania środków przedstawią Biuro Obsługi Badań Naukowych oraz Dział Współpracy i Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii -  bud. 9 przy ul. Prószkowskiej 76.

Serdecznie zapraszamy!

NPRH 2016: Moduł Fundamenty - nabór wniosków

Od 15 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty konkurs Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. Budżet konkursu wynosi 7 mln zł.

Czytaj więcej...

Październikowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na październikowy cykl  bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących poruszania się po platformie Web of Science, poprawiania błędów oraz brakujących cytowań, identyfikowania najbardziej wpływowych instytucji, krajów i publikacji.  Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

 

Czytaj więcej...

FNP: Start 2017

Od 23 września 2016 r. do 31 października 2016 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Czytaj więcej...