Strona główna

Szwajcaria - stypendia naukowe

Do 15 listopada 2017 r. trwa  nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7. Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że uchwałą Rady NCN termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br. Jednocześnie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla wyżej wymienionych konkursów.

źródło: ncn.gov.pl

„Szlakami Polski Niepodległej” – MNiSW ogłasza konkurs na stulecie niepodległości

„Szlakami Polski Niepodległej”  to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność.

Czytaj więcej...

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Od 1 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czeka na zgłoszenia kandydatów do konkursu w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień  naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji  naukowej. Nagroda wysokości po 100 000 euro przyznane będzie dwóm współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu.

Czytaj więcej...

Informacja o zbliżającym się terminie zakończenia składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje na 2018 rok

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2018 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Czytaj więcej...

FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Od 21 sierpnia 2017 r. do 23 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce (z wyłączeniem województwa mazowieckiego) kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 000 000 zł.

Czytaj więcej...

DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze – projekt dokumentacji konkursowej

W związku z planowanym na wrzesień 2017 r. ogłoszeniem konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentacji konkursowej. Równocześnie informujemy, że ostateczne warunki konkursu DAINA zostaną uchwalone oraz ogłoszone we wrześniu 2017 r.

Czytaj więcej...

Stypendium im. Leszka Kołakowskiego - II edycja

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór nominacji w ramach drugiej edycji konkursu o stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł.

Czytaj więcej...

Fulbright-Schuman Award

Od 15 września 2017 r. do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. W ramach konkursu przyznawane są stypendia na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Fernand Braudel Senior Fellowships

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fernand Braudel Senior Fellowships. Konkurs skierowany jest do naukowców prowadzących badania w ramach nauk ekonomicznych, historycznych, społecznych oraz politycznych. Laureaci konkursu otrzymają możliwość realizacji stypendium w European University Institute.

Czytaj więcej...

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

  • Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.
  • Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
  • Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Czytaj więcej...