Strona główna

13. konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Po raz trzynasty ogłoszony został konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich uczonych zajmujących się badaniami w dziedzinie informatyki.

Nagroda została ustanowiona w 2004 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polski oddział ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym z inicjatywy kilku wybitnych polskich informatyków pracujących na emigracji.

Czytaj więcej...

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy).

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie o Slavic Award na wykłady w amerykańskich uniwersytetach

Startuje kolejna edycja konkursu Fulbright Slavic Award, przeznaczonego dla wykładowców ze stopniem minimum doktora zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium, trwające od 4 do 9 miesięcy, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

Czytaj więcej...

Foundations in English Academic Writing & Speaking. II edycja warsztatów OBnT

Do 15 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji warsztatów Foundations in English Academic Writing & Speaking. Bezpłatne warsztaty adresowane są do osób, które wybierają się na zagraniczny staż lub konferencję naukową, planują aplikować o fellowship w renomowanych ośrodkach naukowych, zamierzają wprowadzać wyniki swoich badań do obiegu międzynarodowego oraz chcą mówić i pisać po angielsku pewnie, ciekawie i przekonująco dla zagranicznego odbiorcy.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z tym komunikatem termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących ankiety jednostek naukowych upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Czytaj więcej...

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

Informujemy, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej...

Wspólny polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Czytaj więcej...

Wyższe stypendia i wynagrodzenia w nowych edycjach konkursów NCN

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki osoby rozważające złożenie wniosku w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. oraz kolejnych edycjach będą mogły zaplanować wyższe niż dotąd stypendia naukowe i wynagrodzenia dla członków zespołów badawczych. Decyzją Rady NCN wysokość stypendiów naukowych możliwych do otrzymania w ramach środków projektu badawczego przyznawanych w konkursach NCN została zwiększona do kwoty 4,5 tys. zł. Wzrosła również maksymalna kwota wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołów badawczych.

Czytaj więcej...