Strona główna

Program CANALETTO

Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Włochami w ramach programu Canaletto. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Włoch.

W ramach konkursu rozpatrywane będą tylko projekty złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

  • mtematyka, fizyka, chemia,
  • kosmos,
  • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko,
  • nanotechnologia i zaawansowane materiały,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • medycyna i zdrowie.
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł.
 

1. Adres kontaktowy  

2. Zaproszenie do składania wniosków

3. Wzór wniosku

4.  Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku