Strona główna

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość stanowią wydawnictwa polskie. Wykaz bedzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed przypadająca na rok 2021 ewaluacją.

Listę wydawnictw monografii naukowych można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW.