Strona główna

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. W wykazie można znaleźć również kilkaset polskich czasopism np. ,,Język Polski", ,,Filozofia Nauki" czy ,,Przegląd Strategiczny".

W skład nowego wykazu wchodzą:

1. Czasopisma naukowe uwzglednione w międzynarodowej bazie:

  1. Scopus,
  2. Web of Science (Core Colletion):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index.

2. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

3. Czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie ERIH+, ale nieujete w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne.

4. Czasopisma naukowe finansowane w ramach programu ,,Wparcie dla czasopism naukowych", który obejmuje 484 polskich czasopism.

Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów.

W Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW dostępny jest wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.