Strona główna

Nowy wykaz czasopism

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. W wykazie można znaleźć również kilkaset polskich czasopism np. ,,Język Polski", ,,Filozofia Nauki" czy ,,Przegląd Strategiczny".

Czytaj więcej...

Wykaz wydawnictw naukowych

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość stanowią wydawnictwa polskie. Wykaz bedzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed przypadająca na rok 2021 ewaluacją.

Listę wydawnictw monografii naukowych można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW.

Ocena czasopism naukowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  jest kluczowym etapem dla ewaluacji. Obecnie trwają prace nad stworzeniem takiego wykazu. Powołano 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin, które będą pracować nad punktacją poszczególnych czasopism. W skład zespołu wchodzą wybitni naukowcy, którzy mają przed sobą trzy główne zadania. Po pierwsze muszą przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science. Po drugie – muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów). Po trzecie – dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku.

Pełną listę ekspertów pobrać można ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej przeprowadzana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni. W ocenie działalności naukowej będą brane pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie oraz osiągnięcia osób, które kształciły się w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz  kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Ewaluacja według nowych zasad po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w 2021 r i obejmie okres od 2017 do 2020 roku.

Czytaj więcej...