Strona główna

Szkoła doktorska

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje dwie ścieżki uzyskania stopnia doktora. Pierwszą z nich jest szkoła doktorska, drugą ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy.

Szkoły doktorskie będą funkcjonowały od roku akademickiego 2019/2020, czyli od 1 października 2019 r.

W Politechnice Opolskiej z dniem 1 października 2019 r. zostanie utworzona szkoła doktorska w następujących dyscyplinach naukowych;

  1. automatyka, elektronika i elektrotechnika;

  2. inżynieria lądowa i transport;

  3. inżynieria mechaniczna. 

Zasady rekrutacji oraz program kształcenia w szkole doktorskiej podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Opolskiej szkoły doktorskiej.

LICZBA MIEJSC

Na rok akademicki 2019/2020 Zarządzeniem nr 28/2019 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 15 maja 2019 roku ustalono następującą liczbę miejsc w szkole doktorskiej w Politechnice Opolskiej:

- w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika - 15 miejsc;

- w dyscyplinie inżynieria mechaniczna - 15 miejsc;

- w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - 10 miejsc.