Strona główna

Poniżej przedstawiamy:

- listę osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z listą rankingową dla poszczególnych dyscyplin:

wyniki rekrutacji

- listę osób nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2019/2020

wyniki rekrutacji