Regulamin szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Wniosek o wyznaczenie promotora

2. Załącznik nr 2 Wniosek o zmianę promotora

3. Załącznik nr 3 Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej