Strona główna

Promotorzy

W grudniu zostali wyznaczeni promotorzy oraz promotorzy pomocniczy zgodnie ze złożonymi przez doktorantów wnioskami. Po uchwały powołujące promotorów lub promotorów pomocniczych można się zgłaszać od 8 stycznia 2020 r.

Wybory do samorządu doktorantów

W dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 9:30 w sali 107 bud. 4 przy ul. Prószkowskiej 76 odbędą się wybory doktorantów szkoły doktorskiej do samorządu doktorantów.

Indywidualny plan badawczy

W grudniu 2019 r. odbędzie się posiedzenie rady naukowej szkoły doktorskiej. Na posiedzeniu zastaną omówione wytyczne dotyczące indywidualnego planu badawczego. Szczegóły zostaną podane do Państwa wiadomości niebawem.

Szkolenie BHP

Doktoranci, którzy w listopadzie 2019 r. uczestniczyli w szkoleniu BHP, proszeni są o zgłaszanie się po karty szkolenia wstępnego w celu odbycia instruktażu stanowiskowego we właściwej Katedrze.

Odbiór artykułów biurowych

Doktoranci, którzy złożyli wnioski o zakup artykułów biurowych i papierniczych mogą zgłaszać się po ich odbiór w budynku nr 7 pok. 18 przy ul. Prószkowskiej.