Strona główna

Cel programu:

Umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych swojej dyscyplinie naukowej.

Kto może zostać powracającym naukowcem?

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie;

- uzyskała stopień naukowy doktora przed 31 stycznia 2016 r.;

- w okresie od 31 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce;

- w czasie pobytu za granicą pracowała naukowo przez co najmniej 2 lata w: uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski;

- może wykazać się osiągnięciami naukowymi (publikacje, monografie, materiały konferencyjne – szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie programu). 

Kto może złożyć wniosek w programie?

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu Polskie Powroty 2019 mogą występować uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe planujące zatrudnić powracających naukowców.

Termin naboru:

Nabór wniosków w ramach programu Polskie Powroty 2019 będzie trwał od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku, do godz. 15.00 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Jakie koszty finansuje NAWA?

NAWA zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia powracającego naukowca:

  • 250 000 zł - 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca;
  • 180 000 zł - 240 000  zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca;

- wynagrodzeń członków grupy projektowej w maksymalnej łącznej wysokości 200 000 zł rocznie (kwoty dotyczące wynagrodzeń są kwotami uwzględniającymi koszty pracodawcy);

- kosztów przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w maksymalnej wysokości 20 000 zł brutto;

- kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej w maksymalnej wysokości 50 000 zł brutto.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin

2. Wzór wniosku

3. Załączniki do Regulaminu

4. Wzór umowy

5. Wzór raportu częściowego i końcowego

Osoba do kontaktu:

Magdalena Kachnowicz, Pion Programów dla Naukowców

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 22-390-35-39

Więcej informacji na stronie internetowej NAWA