Strona główna

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy: 
  • MINIATURA 3 - na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 30.09.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 23 września 2019 r.

  • MAESTRO 11 - na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 9 - na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem;
  • UWERTURA 4 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.09.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 września 2019 r.

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Procedura składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek