Strona główna

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 13, PRELUDIUM 13:

  • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 16.06.2017 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do czerwca 2017 r.

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek