Strona główna

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy: 
  • OPUS 17 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 17 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • MOZART - na polsko-austriackie projekty badawcze.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO NCN DO 17.06.2019 r.

Prosimy o składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań Naukowych do 10 czerwca 2019 r.

Formularz danych podmiotu niezbędnych do wypełnienia wniosku

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach

Procedura składania wniosków w konkursach

Inne przydatne informacje

Sporządź wniosek